פרופיל החברה

 
 

חברת אגוד הייעל בע"מ נוסדה בשנת 1953, והינה החברה הישראלית הותיקה ביותר בתחום הייעוץ למדעי הניהול.
לשם ביצוע העבודות, מועסקים בחברה כ- 15 יועצים מתחום הנדסת תעשיה וניהול. להלן פרטי מנהלי החברה והעובדים הבכירים שלה:

יו"ר מועצת מנהלים  - מנכ"ל משותף – עוזי רפופורט

מוסמך הטכניון בחיפה, הפקולטה לתעשייה וניהול 1981.

מתמחה  בייעוץ לניהול מסיום לימודיו. מתמחה בתכנון, בנייה ותחזוקה של שיטות ניהול מעקב ובקרה אחר העבודה, שיטות תגמול ותמרוץ, שיפור שיטות עבודה, ניתוח מערכות מינהל ועריכת נהלים.

חבר מועצת מנהלים – מנכ"ל משותף – שמעון אלמן

בוגר אוניברסיטת באר-שבע בהנדסת תעשיה וניהול 1987.

מתמחה בעריכת מכרזים וניהולם, ניתוח ושיפור שיטות מינהל, ניתוח מערכות מינהל, עריכת נהלים, שיטות שכר עידוד, תכנון ותפעול מערכות ארגוניות.

חבר הנהלת מורחבת – אריאל ארצי

מוסמך הטכניון בהנדסת תעשיה וניהול משנת 1968.

מתמחה בהכנת מכרזים וניהולם, בניתוח מערכות מינהל והכנת קבצי נהלים, סקרים ארגוניים, מערכים פונקציונליים, תפעול מערכות ארגוניות.

חבר הנהלת מורחבת – דוד ירוחם

מוסמך הטכניון בהנדסת תעשיה וניהול משנת 1973.

מתמחה בסקרים ארגוניים, בשיפור שיטות בתעשייה ובמינהל הציבורי, פיתוח שיטות בקרה, מדידת אפקטיביות של יחידות וארגונים ותכנון שיטות תגמול ותמרוץ.

חבר הנהלת מורחבת – צבי שוייגר

בוגר אוניברסיטת ת"א בהנדסת תעשיה וניהול 1978.

מתמחה בניתוח מערכות מינהל, תכנון שיטות שכר עידוד ומערכות בקרה, עריכת נהלים, תכנון מערכי משרד, עריכת מכרזים וכו'.

חבר הנהלת מורחבת – משה לוי

בוגר בית הספר להנדסאים שליד אוניברסיטת ת"א בתעשייה וניהול 1986.

מתמחה בניתוח מערכות מינהל, תכנון שיטות שכר עידוד ומערכות בקרה. פיתוח ומעקב אחר שיטות ניהול, בקרה ובקרת איכות של עבודה מנהלית.

עמיתה בכיר – מרים גליבוב

בוגרת המכללה להנדסה אורט בראודה כרמיאל - בהנדסת תעשיה וניהול 2006.

מתמחה בעריכת מכרזים וניהולם, ניתוח ושיפור שיטות מינהל, ניתוח מערכות מינהל, עריכת נהלים, תכנון ותפעול מערכות ארגוניות.


מתן שירות תואם לדרישות הלקוח ברמה מקצועית גבוהה
מתוך מכלול הלקוחות והפרויקטים שבוצעו ע"י חברתנו לאחרונה, נציין את הלקוחות הבאים:

לקוחות ציבוריים:
 • הנהלת בתי המשפט       
 • משרד החינוך                 
 • המוסד לביטוח לאומי  
 • משרד הביטחון  
 • משרד הבריאות
 • אגף המכס ומס ערך מוסף  
 • משרד הרווחה  
 • המוסד לבטיחות ולגהות 
 • המשרד להגנת הסביבה  
 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
 • לשכת נשיא המדינה  
 • משרד התחבורה  
 • משרד העבודה  
 • הטלוויזיה החינוכית  
 • רשות המים
לקוחות נוספים:
 • טיב טירת צבי
 • המרכז למיפוי ישראל
 • החברה לחינוך ימי - עכו
 • תנובה 
 • בנק דיסקונט
 • טוטו
 

מתודולוגית הניהול של החברה
שיטת הניהול של החברה מבוססת על מנהל תיק לקוח קבוע, שמרכז, מפקח ומוודא ביצוע כל הפרויקטים אצל הלקוח, באיכות הנדרשת ובהתאם לתקציב ולוח הזמנים שנקבעו.
כל מנהלי תיקי הלקוחות הם חברי ההנהלה המורחבת של החברה.

לצורך ביצוע כל פרויקט, מוקם צוות מיוחד, הכולל מנהל פרויקט ועובדים מקצועיים בהתאם לסוג הפרויקט, היקפו וההתמחויות המיוחדות שנדרשות לביצועו.
מנהל הפרויקט כפוף מקצועית וארגונית (בכל הנוגע לפרויקט) למנהל תיק הלקוח, ומקבל ממנו הנחיות לגבי אופן ביצוע העבודה, לקבלת תוצרים המתאימים לדרישות הלקוח ולסטנדרטים המקצועיים הנדרשים.

מנהל הפרויקט מרכז ומבצע את העבודה בפרויקט באמצעות היועצים שנקבעו בצוות המיוחד.
מנהל הפרויקט מתכנן את שלבי העבודה, לוח זמנים והמשאבים הדרושים לביצוע מקצועי התואם את דרישות הלקוח, ומבצע בקרה של עמידה בתוכנית העבודה, הן בתחום השקעת הזמן והן בתחום לוח הזמנים.

הבקרה מבוצעת באמצעות יישום מיוחד במערכת ממוחשבת, בו מוזנים נתוני העבודה וההתקדמות בסיום כל חודש. כל חריגה מובאת לידיעת מנהל תיק הלקוח מיד עם היווצרותה ומטופלת בהתאם לנסיבות והעניין.

שיטת הבקרה ואבטחת איכות
מנהל הפרויקט יחלק את הפעילות בפרויקט לשלבים, בהתאם למפרט העבודה והדרישות המוגדרות על ידי הלקוח. כל שלב מהווה אבן דרך לה מוגדרים תוצרים ודרישות איכות.
פירוט השלבים והדרישות הנוספות יופיעו בטופס ליווי פרויקט וגיליון טיפולים, המהווה חלק ממדריך האיכות של חברת אגוד היעל.
לפרטים נוספים
צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשרותכם בכל עת.

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר